Teams
Teamwork makes the dream work

Kopera coacht teams in samenwerking en communicatie. Om gezamenlijk een doel in de coaching te bereiken is het nodig dat dat doel helder en gemeenschappelijk is, dat ieder weet waarnaartoe gewerkt moet worden, wat dat van ieder vraagt en hoe je daar samen komt. Dit is altijd de kern van het coachingstraject. Luisteren naar elkaar, elkaar kunnen aanspreken op gedrag en resultaten, verantwoordelijkheid nemen voor de eigen rol, feedback vragen en ontvangen en de manier van communiceren zijn voorwaarden om een doel te kunnen bereiken. De insteek voor coaching wordt gekozen aan de hand van de ontwikkelingsfase waarin een team zich bevindt, en het grotere geheel waarvan het team onderdeel is.
  • Doelen bereiken
  • Samenwerking en samenhang tussen teamleden of tussen groepen bevorderen
  • Spanningen binnen het team bespreekbaar maken
  • Wat voor leidinggevende heeft dit team nodig (profielschets)?
  • Hoe wordt het team meer onderdeel van het geheel van de organisatie?
  • Hoe kan het team van aanpak veranderen, bijvoorbeeld meer servicegericht worden?
 

Teams