Procesbegeleiding

Uit debat en in dialoog


Bij het op gang brengen van een gesprek tussen betrokkenen om gezamenlijk een doel te bereiken is een procesbegeleider de olie in de machine.

In situaties van verandering of besluitvormingsprocessen in een organisatie of afdeling, brainstorms of bij het bespreken van ‘lastige’ onderwerpen spelen vaak onuitgesproken en tegengestelde belangen die kunnen leiden tot debat. Kopera brengt een constructieve dialoog op gang door een onafhankelijke en neutrale manier van procesbegeleiding, zodat

  • betrokken partijen zich kunnen concentreren op de inhoudelijke thema's
  • alle betrokkenen de gelegenheid krijgen hun stem te laten horen
  • onderliggende behoeftes en belangen bespreekbaar worden 
  • betrokken partijen het gevoel hebben gezamenlijk aan een doel te werken
  • de stappen in het proces helder blijven
  • afspraken en procedures worden bewaakt
Procesbegeleiding wordt altijd uitgevoerd op basis van een plan van aanpak dat vooraf met alle betrokkenen is afgestemd.
 

Procesbegeleiding