Organisatieontwikkeling

Organisaties horen altijd in ontwikkeling te zijn. Meebewegend met in- of externe veranderingen of sturend op een nieuwe richting, bijgestelde ambities, door fusie, samenwerking etc. Ontwikkelen en veranderen kan stevige verschuivingen met zich meebrengen in alles wat zich in en rond die organisatie afspeelt. Dit vraagt dan om herijking en aanpassing van de organisatie als geheel, van missie, doelen, processen, activiteiten, mensen en functies, samenwerking, relatie met belanghebbenden en positie in de buitenwereld. Waarom doen we wat we doen, doen we de goede dingen, en doen we die dingen goed, blijven actuele vragen voor elke zichzelf serieus nemende organisatie.

  • Adviseren en inhoudelijk ondersteunen van het bestuur bij richtingbepaling, strategie- en organisatieontwikkeling
  • Beleidsontwikkeling en het vertalen hiervan naar praktische uitwerking
  • Voorbereiden en (her)inrichten van bestuursbureau en ondersteunende functies
  • Samenwerkingsvraagstukken
  • Projectmanagement

Als eenvrouwsbureau ken ik mijn kracht, maar ook mijn beperkingen. Daarom werk ik graag samen met andere professionals, waaronder organisatieadviesbureau Consort. Dus altijd een op maat gesneden team voor alle aspecten van organisatieontwikkeling en -besturing.

 

 

Organisatieontwikkeling