Mediation

In ieder van ons wonen twee wolven. De een is goed, de ander slecht. Degene die wint is degene die we te eten geven. 

 

Met mediation los je samen met de andere partij je conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doen de partijen zelf. Je werkt en denkt dus zelf actief mee en samen met de andere partij bepaal je de oplossing. Die is daardoor vaak beter en duurzamer dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. Ik als mediator kies geen partij, maar blijf onafhankelijk en neutraal. Ik begeleid het gesprek en bewaak het proces.

In een conflict vertrouw je elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Niemand kan gedwongen worden aan mediation deel te nemen. Dan zou het gedoemd zijn te mislukken. Mediation kan dus alleen als beide partijen vrijwillig mee doen. 

Mediation is geschikt voor de oplossing van conflicten waarin een goede relatie tussen de partijen, ook na afloop van het conflict, van belang is. Het kan, anders dan een gerechtelijke procedure, snel worden ingezet en duurt kort, waardoor de kosten beperkt zijn.

Mediation wordt op vele terreinen toegepast. Ik richt mij met name op:
  • samenwerkingsgeschillen tussen mensen in bedrijven of organisaties
  • geschillen tussen bedrijven of organisaties (bijvoorbeeld leverancier en afnemer of belangenvereniging en gemeente)
  • familieconflicten
  • gezins- en relatiekwesties, contact na echtscheiding, omgangsregeling

Mariëtte Thijssen is NMI-geregistreerd mediator.
Zie voor meer informatie over mediation www.nmi-mediation.nl

 

 

 

Mediation