Coaching

We zijn op ons best wanneer we ons diep gekweld, ongelukkig of onvervuld voelen. Want vooral dan zijn we, gedreven door ons ongemak, geneigd uit onze ingesleten patronen te stappen en op zoek te gaan naar andere manieren en nieuwe antwoorden

Wat is coaching?

Coaching is een ander op een professionele en gelijkwaardige manier begeleiden in zijn gewenste ontwikkeling of bij het behalen van een zelfgekozen doel. Omdat iedereen anders is, kies ik in mijn werkwijze een aanpak waarvan ik denk dat die het beste aansluit bij jou en bij je vraag. En die aanpak is er altijd op gericht dat de ontwikkeling die je tijdens het traject doormaakt zo diep mogelijk in je verankerd raakt, geen ‘quick fix’, maar een duurzame koersbepaling.


Wat is het resultaat?

Coaching heeft als resultaat dat je jezelf en je mogelijkheden (nog) beter kent, effectiever wordt in je gedrag of in de manier waarop je met een probleem omgaat en beter in staat bent om toekomstige problemen, situaties of vragen te hanteren. Want een bij-effect van coaching is dat het verder reikt dan alleen het vinden van een antwoord op je huidige vraag.


Hoe werkt het?

Ik werk vanuit de oplossingsgerichte coachmethode. Hierbij is het analyseren van problemen en hoe die zijn ontstaan ondergeschikt aan het werken aan doelen of verandering. De focus ligt op de gewenste toekomstige situatie, op de dingen die al goed gaan en op het ontdekken en gebruiken van je eigen hulpbronnen om die situatie te bereiken.

In een van tevoren vastgesteld aantal bijeenkomsten onderzoek je op verschillende manieren je tot dan toe ongekende mogelijkheden. En je blijkt altijd weer meer te zijn dan je dacht dat je was. Daarom is een coachtraject vooral een aanzet tot verdere, autonome ontwikkeling.

De oplossingsgerichte methode heeft zijn wortels in de psychotherapie en staat bekend als zeer effectief, met een relatief kort coachtraject.

Elk traject begint met een kennismakingsgesprek. Naar aanleiding daarvan besluiten we of we met elkaar in zee gaan. Als je gecoacht wilt worden is het zinvol kennismakingsgesprekken met meerdere coaches te voeren. Om te kijken bij wie je je vrij voelt om te onderzoeken, en bij wie je het gevoel hebt dat hij of zij jou het beste met je vraag kan helpen.

 

Coaching